Projekt Nordplus Adult

Septembris 2012 sõlmiti kolme Balti riigi kooli vahel NordPlus Adult koostööprojekt: AD -201 2_1 a-287 41. Projektis osalevad Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium (Eesti), Radviliški Lizdeika gümnaasium (Leedu) ning projekti koordinaatorina Jurmala vakara vidusskola (Läti, Jurmala õhtukeskkool).

Projekti eesmärk on arendada kaugõppimise materjale "Balti riikide kultuuriajaloo" kohta, seda õpetajate ja õpilaste koostöös, kes on projekti partnerkoolid (Jurmala Õhtukool, Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium, Lizdeika Gümnaasium).

Koostatud õppematerjalid on kasuks õpetajatele nende praktiseerimiseks kaugõppe materjalide arendamisel ning võõrkeele õpetajatele ja õpilastele õppeprotsessi käigus kui informatiivne materjal Balti riikide ajaloo, geograafia ja kultuuri kohta. Täienduseks õppematerjalidele koostatakse lühike inglise-vene-läti-leedu-eesti e-sõnaraamat. Õppematerjalei esitletakse ka partnermaade teistele täiskavanute õppeasutustele.

Koostööseminar Jurmalas

Koostööprojekti avaseminar toimus 30.-31. oktoobril 2012 Lätis Jurmalas kolme kooli õpetajate ja õpilaste osalusel. Igast koolist osaleb projektis 6 õpetajat ja 6 õpilast.

Esimesel päeval toimus seminari avamine Jurmala linna ajaloo- ja kultuurimuuseumis. Seminari käigus tutvustasid partnerkoolid oma osalejaid. Projekti koordinaator Jurmala õhtukeskkool tutvustas projekti strateegiat ja ajakava. Ettekande teises osas esitlesid õpilased slaidiprogrammi enamkasutatavatest sõnadest ja väljenditest läti, vene ja inglise keeles. Teistel partnerkoolidel tuleb edaspidi need sõnad tõlkida oma emakeelde ning lisada slaidiprogrammi. Peale ettekandeid tehti õpilastele praktiline töö. Õpilased jagati kuude rühma, igas rühmas erineva kooli esindaja. Neile jagati kätte töölehed muuseumi eksponaatidest tehtud fotodega. Õpilaste ülesandeks oli need eksponaadid tuvastada. Õpetajad said sellal tutvuda muuseumi näitustega. Seminari lõpus esitati Jurmala linna tutvustavaid videoid. Õhtul tehti jalgsi ekskursioon Jurmala linnas ja mere ääres.

Teisel päeval toimus Jurmala õhtukeskkooli külastus. Õpetajatele tutvustati e-õppe korraldamist koolis. Lisaks räägiti läbi projektist lähtuvad ülesanded ning järgnevad tegevused. Õpilaste ülesandeks oli grupitööna välja selgitada partnerkoolide sarnasused ja erisused ning ettepanekud sovivaimate õppemeetodite rakendamiseks kaugõppijatele.

Jurmala seminar lõppes Jaunmoku lossi külastusega.

Koostööseminar Radviliškis

Koostööseminar toimus 7.-8. novembril 2013 Leedus Radviliškis kolme kooli õpetajate ja õpilaste osalusel.

Koostööseminar Rakveres

Seminar toimus Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi korraldamisel 2.-3. aprillil 2013. Külalised ööbisid Wesenberghi hotellis. Leedu külalised saabusid 1. aprilli õhtul. 2. aprilli hommikupoolikul korraldati neile linna tutvustav ringkäik.

Esimesel päeval toimus seminar Wesenberghi hotelli konverentsiruumis. Seminar algas kell 14.30 Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori sõnavõtuga. Seejärel tervitas külalisi Rakvere abilinnapea Rainer Miltop. Pärast tervitusi algas seminari praktiline osa. Esimesena esitlesid RTG õpilased eestikeelset e-sõnastikku. Sõnade õppimisse kaasati ka kõik Läti ja Leedu õpilased, kes pidid sõnu eesti keeles järgi hääldama. Õpilaste esitluse järel hakkasid õpetajad oma ettekandeid esitama. Iga maa kultuuriloo tutvustamiseks oli ette nähtud 45 minutit. Esimesena astusid üles Eesti õpetajad, kes olid oma maa kultuuriloo kokku pannud järgmiselt: Vilja Messer – ajalugu; Ele Luur – geograafia; Ursula Einmann – kirjandus ja filmikunst; Mare Kajar – traditsioonid, arhitektuur, kunst ja muusika. Peale väikest pausi kell 16.30 jätkasid projekti teoreetilise osa tutvustamist Leedu ja Läti õpetajad. Kell 18.00 pakuti kõigile õhtusööki. Esimene seminaripäev lõppes  AQVA Hotel & Spa külastusega, kus külalistele tutvustati maja ning seejärel said soovijad külastada veekeskust.

Teisel seminaripäeval tulid külalised tutvuma Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumiga. Neile näidati kooli ruume ning 11. klassi õpilane Nataša Komarova esitas külalistele kooli tutvustava slaidiesitluse. Seejärel võttis sõna Läti projektijuht, kes tutvustas õpetajatele projektiga seonduvaid edasisi ülesandeid. Kell 11.30 suunduti Rakvere linnusesse, kus osalejatele tehti ekskursioon ning õpilased said proovida keskaegseid mänge. Seminari lõpetamine koos lõunasöögiga toimus linnuse konverentsiruumis kell 13.00.

 

 

 
Jalusekaart
 
Jaluse jalus


Avaleht
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium