Vastuvõtt

   Vastuvõtt põhikooli 8.- 9. klassi

     Põhikooli võetakse õpilasi vastu järgmistesse õppevormidesse:
     * mittestatsionaarne  (õppetöö 2 päeva nädalas)
     * eksternõpe
     * statsionaarne (koolikohustuslikele õpilastele, õppetöö 5 päeva nädalas)

      Kaasa võtta järgmised dokumendid:
     * väljavõte õpilasraamatust
     * klassitunnistus
     * pass/ID-kaart
     * statsionaarses õppevormis tervisekaart

    Vastuvõtt gümnaasiumisse

       Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu järgmistesse õppevormidesse:
      * mittestatsionaarne (õppetöö 2 päeval nädalas)
      * üksikaine kursused
      * eksternõpe
      * e-õpe

      Kaasa võtta järgmised dokumendid:
     * põhikooli lõputunnistus
     * väljavõte õpilasraamatust või akadeemiline õiend 11. või 12. klassi astumisel
     * pass/ID-kaart
 
     Avaldus kooli astumiseks täidetakse kohapeal. Avalduse eeltäitmiseks ja tutvumiseks saad alla laadida siit!
 

    Koolis õppimine on tasuta!

 
 
 
 • EL

                     EL.jpg

 • Jalusekontaktid

  Üldkontakt

   

  Olulised kontaktid

  Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium   322 5147 - juhiabi
  Rohuaia 12, Lääne-Virumaa, Rakvere, 44308       322 4414 - õpetajate tuba
  meil:  rtg@neti.ee   324 2775 - direktor
  Kool o­n avatud tööpäeviti 8.30 - 16.00.        322 4414 - õppenõustaja
      5199 2899 - sotsiaalpedagoog
Jalusekaart
 
Jaluse jalus


Avaleht
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium