webmaster:HKinks@gmail.com
Teated

 • 20.02.2018
  Neljapäeval, 22. veebruaril on lühendatud tunnid.
 • 14.02.2018
  Osale fotokonkursil!
 • 23.01.2018
  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktus toimub 21. juunil 2018 kell 12.00
 • 10.01.2018
  Tasanduskursused toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
 • 30.10.2017
  Alates 25.10.2017 on avatud Eksamite infosüsteemis (EIS) registreerimine riigieksamitele.
 • 13.10.2017
  Terviseamet viib koolis läbi eridieeti vajavate laste toitlustamisega seotud uuringu ja palub lastevanematel  vastata küsimustikule.
 • 14.02.2017
  Kui sul on koolis muresid ja sa ei tea, kelle poole pöörduda, võid abi küsida kaasõpilastelt.
 • 18.10.2016
  Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi kaheaastast projekti „Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal“
Avaleht

UUS ALGUS!

18.10.2016

Uus algus!

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi kaheaastast projekti „Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal“, mille eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanuid tagasipöördumisel õpingute juurde. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu tõukevahenditest.    

Kooli on oodatud kõik inimesed, kellel on mingil põhjusel katkenud õpingud põhikoolis või gümnaasiumis või kes soovivad pärast põhikooli lõpetamist jätkata õpinguid gümnaasiumis.

Paindlik õppesüsteem võimaldab seda teha ka töö ja pere kõrvalt. Õppetöö toimub kahel päeval nädalas. Töötavale ja pere eest hoolitsevale inimesele valmistab vahel ka paaril päeval koolis käimine raskusi. Sellistele õppijatele sobib gümnaasiumiosas e-õpe, kus õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, koolis käiakse vaid reedeti konsultatsioonides ja kontrolltöid tegemas. Kooli infojuht abistab vajadusel õppijaid e-kursuste läbimisel.

Nii neid, kes õppest kaua eemal olnud, kui neid, kel mõne õppeaine läbimiseks rohkem aega ja abi vaja, toetavad lisakonsultatsioonid, tasanduskursused ja individuaalne juhendamine.

Koolis töötab õppenõustaja, kellega saab arutada võimaluste ja valikute üle, kuidas ühitada töö-, pere- ja koolielu. Õppenõustaja vaatab koos õppida soovijaga üle viimase varasema õppimis- ja töökogemuse, mida arvestatakse võimalusel õpingute jätkamisel. Üle kantakse varasemad üldharidus- või kutsekoolides saadud hinded.

Kooli sotsiaalpedagoog nõustab õppijaid sotsiaalsete probleemide ja erivajaduste valdkonnas. Tema hubasesse kabinetti on sisse seatud mängunurk lastele, kelle vanemad on läinud õpetajaga kohtuma, kontrolltööd tegema vms.

Koolis korraldatakse õppekäike ja ekskursioone, mis toetavad õppekava läbimist. Selle õppeaasta esimene reis viis Tallinnasse Energiakeskusesse ja Eesti Panka.

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium ootab õppida soovijaid aastaringi.

Õppida ei ole kunagi hilja!

 

 

Lisainfo tel 322 5147 või meilitsi õppenõustajalt juta.valvik@rakveretg.edu.ee

 

      

clear