webmaster:HKinks@gmail.com
Teated

 • 18.10.2017
  19. - 26. oktoobril 2017 toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN) "Õppimine seob põlvkondi".
 • 13.10.2017
  Terviseamet viib koolis läbi eridieeti vajavate laste toitlustamisega seotud uuringu ja palub lastevanematel  vastata küsimustikule.
 • 09.09.2017
  Tasanduskursused toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
 • 25.08.2017
  2017/2018. õppeaasta info.
 • 17.05.2017
  Ootame kõiki huvilisi laupäeval, 27. mail toimuvale infopäevale.
 • 14.02.2017
  Kui sul on koolis muresid ja sa ei tea, kelle poole pöörduda, võid abi küsida kaasõpilastelt.
 • 18.10.2016
  Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi kaheaastast projekti „Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal“
 • 08.09.2016
  Tasanduskursused 10. ja 11. klassidele.
Hoolekogu

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu liikmed 2015/2016 õppeaastal:

Juta Kütt                      õppenõukogu esindaja

Milvi Lemendik            õppenõukogu esindaja

Mirjam Lukken            õpilasesinduse esindaja

Ragne Kukk                 statsionaarse õppevormi lastevanemate esindaja

Tiia Leis                       vilistlaste esindaja

Valter Sall                   vilistlaste esindaja, esimees

Karin Ellenurm-Kõrts  vilistlaste esindaja

Maarja Allikas-Senka  vilistlaste esindaja

Eero Strauss               toetava organisatsiooni esindaja, aseesimees

Anne Nõgu                  linnavolikogu esindaja

Vilja Messer                linnavalitsuse esindaja

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras (PGS § 73 lõige 1).

clear