webmaster:HKinks@gmail.com
Teated

 • 20.02.2018
  Neljapäeval, 22. veebruaril on lühendatud tunnid.
 • 14.02.2018
  Osale fotokonkursil!
 • 23.01.2018
  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktus toimub 21. juunil 2018 kell 12.00
 • 10.01.2018
  Tasanduskursused toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
 • 30.10.2017
  Alates 25.10.2017 on avatud Eksamite infosüsteemis (EIS) registreerimine riigieksamitele.
 • 13.10.2017
  Terviseamet viib koolis läbi eridieeti vajavate laste toitlustamisega seotud uuringu ja palub lastevanematel  vastata küsimustikule.
 • 14.02.2017
  Kui sul on koolis muresid ja sa ei tea, kelle poole pöörduda, võid abi küsida kaasõpilastelt.
 • 18.10.2016
  Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi kaheaastast projekti „Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal“
Hoolekogu

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu liikmed 2017/2018 õppeaastal:

Käthlin Pakkas             õppenõukogu esindaja

Enely Rosenbaum       õppenõukogu esindaja

Mirjam Lukken            õpilasesinduse esindaja

Natalja Võidula           statsionaarse õppevormi lastevanemate esindaja

Tiia Leis                       vilistlaste esindaja

Valter Sall                    vilistlaste esindaja, esimees

Karin Ellenurm-Kõrts   vilistlaste esindaja

Maarja Allikas-Senka   vilistlaste esindaja

Eero Strauss                 toetava organisatsiooni esindaja, aseesimees

Kelly Konetski-Ramul   linnavolikogu esindaja

Triin Varek                    linnavalitsuse esindaja

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras (PGS § 73 lõige 1).

clear