webmaster:HKinks@gmail.com
Teated

 • 30.10.2017
  Alates 25.10.2017 on avatud Eksamite infosüsteemis (EIS) registreerimine riigieksamitele.
 • 18.10.2017
  19. - 26. oktoobril 2017 toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN) "Õppimine seob põlvkondi".
 • 13.10.2017
  Terviseamet viib koolis läbi eridieeti vajavate laste toitlustamisega seotud uuringu ja palub lastevanematel  vastata küsimustikule.
 • 09.09.2017
  Tasanduskursused toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
 • 25.08.2017
  2017/2018. õppeaasta info.
 • 14.02.2017
  Kui sul on koolis muresid ja sa ei tea, kelle poole pöörduda, võid abi küsida kaasõpilastelt.
 • 18.10.2016
  Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi kaheaastast projekti „Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal“
Koostööseminar Jurmalas

Koostööprojekti avaseminar toimus 30.-31. oktoobril 2012 Lätis Jurmalas kolme kooli õpetajate ja õpilaste osalusel. Igast koolist osaleb projektis 6 õpetajat ja 6 õpilast.

Esimesel päeval toimus seminari avamine Jurmala linna ajaloo- ja kultuurimuuseumis. Seminari käigus tutvustasid partnerkoolid oma osalejaid. Projekti koordinaator Jurmala õhtukeskkool tutvustas projekti strateegiat ja ajakava. Ettekande teises osas esitlesid õpilased slaidiprogrammi enamkasutatavatest sõnadest ja väljenditest läti, vene ja inglise keeles. Teistel partnerkoolidel tuleb edaspidi need sõnad tõlkida oma emakeelde ning lisada slaidiprogrammi. Peale ettekandeid tehti õpilastele praktiline töö. Õpilased jagati kuude rühma, igas rühmas erineva kooli esindaja. Neile jagati kätte töölehed muuseumi eksponaatidest tehtud fotodega. Õpilaste ülesandeks oli need eksponaadid tuvastada. Õpetajad said sellal tutvuda muuseumi näitustega. Seminari lõpus esitati Jurmala linna tutvustavaid videoid. Õhtul tehti jalgsi ekskursioon Jurmala linnas ja mere ääres.

Teisel päeval toimus Jurmala õhtukeskkooli külastus. Õpetajatele tutvustati e-õppe korraldamist koolis. Lisaks räägiti läbi projektist lähtuvad ülesanded ning järgnevad tegevused. Õpilaste ülesandeks oli grupitööna välja selgitada partnerkoolide sarnasused ja erisused ning ettepanekud sovivaimate õppemeetodite rakendamiseks kaugõppijatele.

Jurmala seminar lõppes Jaunmoku lossi külastusega.

clear